Beweeg jezelf gezonder

jun 15, 2017 | Bewegen

Bewegen en psychische gezondheid

Dat bewegen en sporten goed is voor onze lichamelijke gezondheid weten we allemaal. Maar wist je ook dat het daadwerkelijk bijdraagt tot meer geluk en een betere psychische gezondheid? Uit onderzoek blijkt dat bewegen en sporten de kans op het ontwikkelen van een psychische aandoening aanzienlijk vermindert. Zo hebben sporters een beduidend kleinere kans om deze te ontwikkelen en zullen zij, als zij toch een psychische aandoening ontwikkelen, sneller en vaker herstellen vergeleken met ‘niet sporters’.

Fysieke activiteit en stemming

Verder laat onderzoek zien dat regelmatige lichamelijke inspanning niet alleen samenhangt met minder psychische aandoeningen, maar ook met een groter welbevinden en een betere stemming in algemene zin. Zo hangt regelmatig bewegen en sporten samen met meer eigenwaarde, een betere nachtrust, minder stress en een beter cognitief functioneren.

Kies je eigen sport

Het is wel belangrijk om je eigen beweegactiviteit of sport uit te kiezen. Zo verhoogt een zelfgekozen activiteit, die bij je past en waarmee je iets van jezelf bevestigd, het welbevinden. Tevens is autonomie (het gevoel zelf te kunnen kiezen en beslissen) één van de drie psychologisch aangeboren behoeften die intrinsieke motivatie vergroten. Net als competentie: het gevoel ergens goed in te zijn. Om sporten (blijvend) leuk te maken is het dus van belang om een activiteit uit te kiezen die bij je past. Die jij leuk vindt en waar je (enigszins) goed in bent. Welke sport zie jij jezelf (ook nog wel) doen?

Beweeg samen met anderen

Niet alleen autonomie en competentie, ook verbondenheid met anderen is één van de psychologisch aangeboren behoeften. Een gevoel van saamhorigheid zorgt voor extra plezier tijdens het bewegen. Op deze manier houd je sporten ook langer vol. Kies dus bij voorkeur een sport uit die je samen met anderen kunt doen. Dat hoeft niet meteen een team(bal)sport te zijn, het kan ook een groepsles zijn of een activiteit die je samen met een kennis, vriend of vriendin kunt doen. Zo maak je sporten ook nog eens gezellig!

Sportconsultent MEE

Speciaal voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel of een vorm van autisme. De consulent kijkt naar wat je leuk vindt en wat je kunt en zoekt daar een passende beweegactiviteit bij. Bemiddeling is gratis; de kosten van de sportactiviteiten verschillen per activiteit.

Meer informatie

De Beweegwinkel

Voor hulp om meer in beweging te komen, kunt u ook terecht bij de Beweegwinkel van de Stichting Radius. U bespreekt hier (gratis!) uw wensen en mogelijkheden: de Beweegwinkel is op de hoogte van het grote aanbod aan activiteiten in Leiden.

Meer informatie

De Vitality Club

Bij de Vitality Club in Leiden kunt u fitter worden en nieuwe mensen ontmoeten. Het recept hier is samen sporten en elkaar coachen.

Meer informatie

Sportenderwijs

Gezonder leven en meer bewegen voor onder andere anderstaligen en mensen met een beperkt sociaal netwerk.

Meer informatie

Lekker in je Lijf

Een groepsprogramma waarin men onder begeleiding van een fysiotherapeut werkt aan een betere conditie en gezondheid. Daarnaast geeft een diëtist voorlichting over gezonde voeding. Het programma is gratis en speciaal ontwikkeld voor mensen die overgewicht (BMI 25+) én een gemeentepolis hebben (Collectieve Zorgverzekering voor Minima) bij Zorg en Zekerheid.

Lekker in je lijf wordt aangeboden bij:

Visser: fysiotherapie & sport  

Zwanenzijde: fysiotherapie