Positieve psychologie

Positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie. Hierbij staan welbevinden, positieve ervaringen en positieve eigenschappen centraal. Deze richting is een uitbreiding op de “traditionele psychologie” welke zich vooral richt op psychische problemen en aandoeningen. Binnen positieve psychologie is wel plek voor negatieve emoties. De focus ligt echter op het doorbreken van een negatieve spiraal.

Zie ook: het veerkracht-model

Aan de slag met positieve psychologie?